amantilla

NASLOVNA

Amantilla Relax je ekstrakt dobiven iz korijena biljke
Valeriana officinalis poznate kao valerijana. U proizvodnji
je korišten zaštićeni proces ekstrakcije i intenziviranja koji
ovaj proizvod čini daleko djelotvornijim od svih ostalih
dostupnih proizvoda na bazi valerijane.

saznajte još...

Amantilla Relax je potpuno prirodan
pripravak bez poznatih
kontraindikacija, nuspojava ili
interakcija.

O PROIZVODU

Biljka valerijana u Amantilli se koristi kao lijek već najmanje 2000 godina. ...

saznajte još...

KLINIČKA STUDIJA

Ispitivanje je pokazalo da je Amantilla bila djelotvorna kod
82,5% korisnika. ...

saznajte još...

PRIMJENA

Može se uzimati nekoliko puta po potrebi, prije spavanja ili po uputi liječnika. ...

saznajte još...